Dynamisch ornament Dynamisch ornament

VoetbalTV

Privacy- en Cookie Policy VoetbalTV


1. Verwerkingsverantwoordelijken

Via de diensten van VoetbalTV (of: “we” of: “wij”) worden privacygevoelige gegevens (hierna: "persoonsgegevens" of "gegevens") verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld doordat je gebruik maakt van onze diensten via websites of apps. Vragen op het gebied van privacy kun je stellen via privacy@voetbaltv.nl.

VoetbalTV is een samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (hierna: "KNVB") en Talpa Holding N.V. (hierna "Talpa"). Door gebruik te maken van VoetbalTV ga je akkoord dat je gegevens worden gebruikt door en uitgewisseld tussen VoetbalTV, KNVB en Talpa. Dit betekent ook dat er meerdere verwerkingsverantwoordelijken zijn en naast deze policy tevens het Privacy- en Cookie Policy van KNVB en Talpa van op de verwerking van toepassing zijn. Wij raden je aan deze Privacy- en Cookie Policy alsmede die van KNVB en Talpa goed te lezen voordat je deze gegevens aan ons verstrekt.


2. Minderjarigen

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je alleen persoonsgegevens aan VoetbalTV verstrekken als je ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze policy hebben gelezen en je daarvoor toestemming hebben gegeven. Met inachtneming van de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanningen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven.


3. Soorten gegevens

Wij kunnen de volgende gegevens gebruiken voor de in deze policy genoemde doelen:

Het is niet zo dat we altijd alle gegevens van je gebruiken. Dit kan beperkt zijn tot een aantal van bovengenoemde soorten gegevens. Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken (zie ook '5. Doeleinden voor de verwerking').

We hebben er bewust voor gekozen om geen bijzondere persoonsgegevens te gebruiken zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens. Zo gebruiken we bijvoorbeeld de (profiel)foto niet om iemand te onderscheiden op basis van ras. Ook gebruiken we de geüploade content niet om je prestaties te beoordelen of op een andere manier iets over je gezondheid daaruit af te leiden.


4. Bron van verkrijging

De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen, is door deze van je te vragen (al dan niet via de KNVB). Je hebt daarbij zelf de keuze of je deze gegevens aan ons wilt verstrekken of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf kunt invullen op een van onze websites of apps. Voor sommige (aanvullende) diensten is het verplicht bepaalde gegevens te verstrekken voordat je van deze diensten gebruikt kunt maken. Bijvoorbeeld je naam en e-mailadres bij het registreren van een account. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt.

Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld de gedetailleerde (technische) gegevens over de apparaten die je gebruikt. Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken. Zie ook '8. Cookies'.


5. Doeleinden voor de verwerking

We gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.


6. Grondslagen voor de verwerking

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren.

Daarnaast kunnen we gegevens verwerken omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht. Zo is er wetgeving die ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren.

Het kan ook zo zijn dat we gegevens verwerken omdat we hier zelf of een derde een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zullen we altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang. Mocht de verwerking niet op een van deze grondslagen kunnen plaatsvinden, dan zullen we je informeren en toestemming vragen. Bijvoorbeeld als we cookies plaatsen en uitlezen of voordat we je (elektronische) commerciële boodschappen toesturen.


7. Delen van gegevens

Je gegevens worden gebruikt en uitgewisseld met KNVB en Talpa. Op deze verdere verwerking van persoonsgegevens van KNVB en/of Talpa is dan ook het Privacy- en Cookie Policy van KNVB respectievelijk Talpa van toepassing. Wij raden je aan het Privacy- en Cookie Policy van KNVB en Talpa goed te lezen voordat je gegevens aan ons verstrekt.

Ook kan het zo zijn dat we voor het verwerken van jouw persoonsgegevens gebruik maken van derde partijen die soms de beschikking krijgen over jouw gegevens. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Mocht het zo zijn dat een verwerker zich buiten de EU bevindt, dan zullen wij met deze partij (aanvullende) afspraken maken zodat eenzelfde niveau van privacybescherming wordt gegarandeerd. We doen dit door met deze verwerker een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel ‘standard contractual clauses’ genoemd) te sluiten. In het geval de gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten sluiten we ook het modelcontract af of laten we dit plaatsvinden onder het zogenaamde EU-VS privacyschild.


8. Cookies

Op onze websites en apps maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: "cookies").


8.1. Introductie

Een cookie is een stukje tekst dat wij opslaan op jouw apparaat en die we uitlezen bij een vervolgbezoek.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen first-party en third-party cookies. Onder first-party cookies vallen de cookies die worden geplaatst en uitgelezen door hetzelfde domein als dat je bezoekt. Bijvoorbeeld bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van voetbaltv.nl first-party cookies. Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een ander domein dan dat je bezoekt. Bijvoorbeeld cookies van advertentienetwerken die ervoor zorgen dat jij bij jouw passende advertenties te zien krijgt.

Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen soorten cookies. Zo zijn er functionele, analytische, tracking en social cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van een website of app. Denk aan cookies die nodig zijn om te kunnen afrekenen in een webshop. Analytische cookies kunnen gebruikt worden voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van de website of app. Tracking cookies maken het mogelijk om doormiddel van het vastleggen van je surfgedrag persoonlijke profielen op te bouwen. Tot slot worden social cookies gebruikt voor de integratie van social media op een website of app.

Naast cookies zijn er ook nog andere technieken die het mogelijk maken om informatie op jouw apparaat op te slaan en uit te lezen. Voorbeelden hiervan zijn Flash en HTML5 local storage. De werking hiervan is in principe hetzelfde.


8.2. Gebruikte cookies

Op onze websites en apps plaatsen en gebruiken wij de volgende cookies:

Functionele cookies

Naam Doel
Gigya Voor het correct laten functioneren van ons klantidentiteit en toegangsmanagementplatform.
Gigya Privacy Policy
HockeyApp Wordt gebruik voor de ontwikkeling van de VoetbalTV applicatie en verzameld ook statistieken over de applicatie.
HockeyApp Privacy Policy

Analytische cookies

Naam Doel
Google Analytics Om bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves te registreren.
Google Privacy Policy
HockeyApp Wordt gebruik voor de ontwikkeling van de VoetbalTV applicatie en verzameld ook statistieken over de applicatie.
HockeyApp Privacy Policy
Tealium AudienceStream Is ons ‘data management platform’. Dat is een plek waar alle statistiekdata samenkomt en we vervolgens analyses hierop (kunnen laten) uitvoeren.
Tealium Privacy Policy

Tracking cookies

Naam Doel
Leanplum Wordt gebruikt voor het versturen van berichten, notificaties en marketing automatisering
Leanplum Privacy Policy
Tealium AudienceStream Is ons ‘data management platform’. Dat is een plek waar alle statistiekdata samenkomt en we vervolgens analyses hierop (kunnen laten) uitvoeren.
Tealium Privacy Policy

Cookies die geplaatst worden door derde partijen

Het kan gebeuren dat een derde partij ook cookies plaatst en gebruikt zonder dat wij dit weten. Omdat wij geen invloed op deze derde partijen hebben, kunnen we je ook niet precies vertellen welke cookies door deze derde partijen worden geplaatst en uitgelezen. In het overzicht hierboven hebben we zoveel mogelijk verwijzingen opgenomen naar de voorwaarden van deze derde partijen. We raden je aan deze voorwaarden te lezen en regelmatig te controleren op vernieuwingen. Daarnaast willen we je wijzen op de mogelijkheid om zelf controle uit te oefenen over welke cookies op je apparaat kunnen worden opgeslagen (zie ook '8.4. Zelf controle uitoefenen').


8.3. Omgang met cookies

Voordat we niet-functionele cookies plaatsen, informeren we de gebruiker hierover en vragen we zijn toestemming. Pas nadat de toestemming is gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen.

Omdat het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies (met name tracking cookies) gezien wordt als een verwerking van persoonsgegevens, zijn de overige bepalingen uit deze policy hierop ook van toepassing. Zie ook met name '4. Bron van verkrijging', '9. Bewaren', '10. Beveiliging' en '11. Rechten als betrokkene'.


8.4. Zelf controle uitoefenen

Je kunt zelf controle uitoefenen over welke cookies op jouw apparaat kunnen worden opgeslagen. Zo kun je jouw computer of mobiele apparaat zodanig instellen dat je tijdens het bezoek aan onze websites en apps geen cookies ontvangt. Houd er rekening mee dat als je cookies blokkeert, het kan gebeuren dat je geen (goed) gebruik meer kunt maken van (alle mogelijkheden van) onze websites of apps. Een andere mogelijkheid is dat je de browser van jouw computer of mobiele apparaat zo instelt dat je een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst. Ook heb je zelf de mogelijkheid om geplaatste cookies weer te verwijderen. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je de gegeven toestemming voor cookies weer wilt intrekken. Bij het openen van onze website of app zullen we in dit geval je opnieuw informeren en toestemming vragen.

Informatie over hoe je cookies kunt uitzetten of wissen per browser vind je op:


9. Bewaren

Wij proberen de persoonsgegevens zolang te bewaren als noodzakelijk. Er is namelijk geen simpele bewaartermijn die we aan alle soorten gegevens kunnen meegeven.

We bewaren jouw gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van onze diensten en bij inactiviteit ook nog een kleine periode daarna. Dit doen we zodat je bij her-activatie eenvoudig verder gebruik kunt maken van onze diensten. Ben je een lange periode inactief, dan zullen we jouw gegevens verwijderen.

Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat we bepaalde gegevens nog langer moeten bewaren.


10. Beveiliging

We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we deze om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens om te gaan. Zie ook '7. Delen van gegevens'.


11. Rechten als betrokkene

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht verzet tegen de verwerking aan te tekenen.

We proberen ervoor te zorgen dat je deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat je in de profielpagina op een van onze websites of apps jouw gegevens kunt inzien, corrigeren of verwijderen.

Je kunt ook te allen tijde ons een verzoek doen om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar privacy@voetbaltv.nl. Specifieer in jouw verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens jouw verzoek ziet en bewijs als het kan dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen vier weken op jouw verzoek te reageren.


12. Wijzigingen

VoetbalTV, maar ook KNVB en Talpa kunnen hun Privacy- en Cookie Policy eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om regelmatig deze policies op wijzigen te controleren.

De laatste wijziging van deze policy was op 31 januari 2018. De belangrijkste wijzigingen per versie:

De verwachte wijzigingen die op de planning staan om door te voeren zijn: